از توهین بی شرمانه ی نشریه ی وابسته به حامیان فتنه تا تهمت و توهین به منتخب مردم تالش!

از توهین بی شرمانه ی نشریه ی وابسته به حامیان فتنه تا تهمت و توهین به منتخب مردم تالش!

مردم تالش بزرگ هنوز توهین بی شرمانه ی نشریه ی وابسته به حامیان فتنه را فراموش نکرده اند، اما باز هم برخی کانال های تلگرامی وابسته به این احزاب و گروه ها در واکنش به سخنان محمود شکری، با نگارش یادداشتی توهین آمیز و عجولانه (که حاوی اشتباهات املائی و انشائی متعدد است!) ضمن تهمت

رفتن به نوار ابزار