وجود شبکه‌های مافیایی داخل کشور دسترسی به مواد مخدر را آسان‌ کرده‌است

وجود شبکه‌های مافیایی داخل کشور دسترسی به مواد مخدر را آسان‌ کرده‌است

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روزبه‌روز مصرف مواد مخدر بیشتر می‌شود گفت: دسترسی آسان‌تر به مواد مخدر و سرایت بین زنان، گروه‌های هدف به‌ویژه دانش آموزان و دانشجویان، بسیار نگران‌کننده است.

رفتن به نوار ابزار