بهره‌گیری از صنایع دریایی بنادر شمالی کشور راهبرد کشتیرانی دریای خزر

بهره‌گیری از صنایع دریایی بنادر شمالی کشور راهبرد کشتیرانی دریای خزر

مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر با تأکید بر بهره‌گیری از صنایع دریایی بنادر شمالی کشور، گفت: صنایع دریایی راهبرد کشتیرانی دریای خزر در تعمیرات سفری و ادواری کشتی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود صنایع کشتی‌سازی بومی در نگهداری از ناوگان کشتیرانی دریای خزر است.

رفتن به نوار ابزار