9 دی امید دشمنان را به یأس تبدیل کرد

9 دی امید دشمنان را به یأس تبدیل کرد

فرماندار رشت حماسه 9 دی را نشان‌دهنده شناخت مردم ایران از جایگاه ولایت عنوان کرد و گفت: یوم‌الله 9 دی ملت ایران امید دشمنان را به یأس تبدیل کرده است.

رفتن به نوار ابزار