کد خبر : 3404
تاریخ انتشار : پنجشنبه 29 بهمن 1394- 37: 23

لیست نهایی کاندیداهای ۱۱ حوزه انتخابیه مجلس ‌در گیلان + اسامی

لیست نهایی کاندیداهای ۱۱ حوزه انتخابیه مجلس ‌در گیلان + اسامی

اسامی داوطلبان ۱۱ حوزه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در گیلان توسط ستاد انتخابات استان اعلام شد.

به گزارش درگیلان، ستاد انتخابات گیلان اسامی نامزدهای دهمین دوره مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را در ۱۱ حوزه مرکز اصلی انتخابات اعلام کرد.

حوزه آستارا:

بهمن – ابراهیمی جله کران با کد ۱۲۱۴

کیوان – اسدپور با کد ۱۲۱۶

خلیل – توشه با کد ۱۲۴۲

داریوش – حشمت با کد ۱۲۴۶

بختیار – حیدرنیا با کد ۱۲۴۸

ولی – داداشی با کد ۱۲۴۹

رضوان – دریابیان با کد ۱۲۵۱

حسین – دهزادگان با کد ۱۲۵۴

سخاوت – سلیمان نژادلمر با کد ۱۲۵۷

میثم – ضارب نیا با کد ۱۲۶۲

مسعود – طراری با کد ۱۲۶۴

عسگر – غنی با کد ۱۲۶۵

سیروس – فیاضی با کد ۱۲۶۸

جلیل – کریمی‌نژاد با کد ۱۲۶۹

غلامرضا – مرحبا با کد ۱۲۷۶

علیرضا – نعمتی با کد ۱۲۷۹

حوزه انتخابیه آستانه‌اشرفیه

ریحانه – احمدی دهکاء با کد ۱۲۱۴

محمدعلی – ثابتی امیرهنده با کد ۱۲۱۵

عیسی – حسن پورگیلده با کد ۱۲۱۶

رضا – دوست جلالی با کد ۱۲۴۱

ابراهیم – رعنای رهبرخواه با کد ۱۲۴۷

محمدعلی – رمضانی دستک با کد ۱۲۴۸

محمد – شعبانی لسکوکلایه با کد ۱۲۵۲

سیدمهدی – صادق با کد ۱۲۵۴

محمدحسین – قربانی با کد ۱۲۶۱

اسماعیل – لطف‌پورآستانه با کد ۱۲۶۲

 فاروق – نصرجلالی با کد ۱۲۶۸

حوزه  انتخابیه بندرانزلی

صادق – برزگربدر با کد ۱۲۱۶

مهدی – جهاندوست خلخالی با کد ۱۲۱۷

محمدرسول – خدادادیان نویر با کد ۱۲۴۱

حسن – خسته‌بند با کد ۱۲۴۲

رضا – خوش اقبال قرابائی با کد ۱۲۴۵

فیروز – خوشحال کلویر با کد ۱۲۴۶

حسن – دادرس راسته‌کناری با کد ۱۲۴۷

ستار – رجبی با کد ۱۲۴۹

مهدی – صدرا با کد ۱۲۵۲

حسن – میرزاپور با کد ۱۲۵۹

عزیزالله – هادی پورنوکنده با کد ۱۲۶۲

محمود – هوشیار فرد با کد ۱۲۶۴

مرتضی – یحیی پورمسروری با کد ۱۲۶۵

حوزه انتخابیه رشت

سیدعلی ‌ـ آقازاده دافساری‌با کد ۱۲۱۴

سیدجواد – ابراهیمی دوابری با کد ۱۲۱۶

محمدرضا – احمدی با کد ۱۲۱۷

محمدرضا – اسرارپوش پیرسرائی با کد ۱۲۱۸

فرشته – اکبرزاده کساری با کد ۱۲۱۹

رضا – اکبری چیرانی با کد ۱۲۴۱

سیده زهرا – امامی مویدی با کد ۱۲۴۲

سیدمحمدمهدی – باکی هاشمی با کد ۱۲۴۸

حسین – برومندسروندانی با کد ۱۲۵۱

کامران – تقوی با کد ۱۲۵۹

غلامعلی – جعفر زاده ایمن‌آبادی با کد ۱۲۶۱

حامد – جعفری با کد ۱۲۶۴

عبدالله – حاتم‌زاده دهبنه با کد ۱۲۶۷

محمد – حسن‌خواه با کد ۱۲۷۱

محمدصادق – حسنی جوریابی با کد ۱۲۷۲

علی – حسین پوربازارمجی با کد ۱۲۷۴

فاطمه – حسین پورگنجارودی با کد ۱۲۷۵

آصف – داداشی با کد ۱۲۸۱

مهدی – رحمدل با کد ۱۲۸۴

رحمن – رحمن‌زاد با کد ۱۲۸۵

محمد – رحیم با کد ۱۲۸۶

حمیده – رخشان نقل‌بری با کد ۱۲۸۷

محمد – رضائیان کوچصفهان با کد ۱۲۸۹

باب‌الله – زارع با کد ۱۲۹۵

وحید – زارعی شریف با کد ۱۲۹۶

محمدرضا – زیبائی با کد ۱۲۹۸

اسماعیل – سنگ جوئی با کد ۱۴۱۶

سیدهادی – سیدی گلسفیدی با کد ۱۴۱۸

اسلام – شافعی نقلبری با کد ۱۴۱۹

محمدرضا – شفیعی کاس احمدانی با کد ۱۴۲۱

محمدحسین – ضمیریان با کد ۱۴۲۷

محمدرضا – عباسی با کد ۱۴۲۹

سید ولی‌الله – عظمتی با کد ۱۴۵۱

عبدالوهاب – غریبی لاسکی با کد ۱۴۵۶

محمد – غمزه سقالکساری با کد ۱۴۵۸

مریم – فتحی‌فر با کد ۱۴۵۹

نصرت‌الله – فرجادباستانی با کد ۱۴۶۱

نعمت – فلیحی پیربستی با کد ۱۴۶۲

خسرو – قربانی با کد ۱۴۶۴

جواد – قربانی شمشادسرا با کد ۱۴۶۵

مجید – قصاب‌زاده با کد ۱۴۶۷

عاطفه – کوچکی‌جوبنی با کد ۱۴۷۱

جبار – کوچکی‌نژاد با کد ۱۴۷۲

علیرضا – مرادی با کد ۱۴۷۴

سیدرضا – مطهری با کد ۱۴۷۵

گداعلی – مقبول کردار با کد ۱۴۷۶

غلامرضا – مقدسی با کد ۱۴۷۸

سیدمهدی – مهدی‌زاده با کد ۱۴۷۹

سیدجعفر – مهرابی شهرستانی با کد ۱۴۷۸

معصومه – موسی‌زاده پاسکیابی با کد ۱۴۸۵

ابوالقاسم – مینو با کد ۱۴۸۶

مظفر – نامدارطالشانی با کد ۱۴۸۷

سیدمحمدحسن – واحدی واعظ با کد ۱۴۹۵

رحمان – یعقوبی کلاچاهی با کد ۱۵۱۴

حوزه انتخابیه رودبار

حسین – آقاجانی با کد ۱۲۱۴

امید – ابراهیمی نصفچی با کد ۱۲۱۵

رضا – اکبرزاده با کد ۱۲۱۶

امین ـ بابایی با کد ۱۲۱۷

جهانبخش ـ جلوه قاضیانی با کد ۱۲۱۸

منوچهر ـ جمالی سوسفی با کد ۱۲۱۹

عطاء‌الله – حکیمی با کد ۱۲۴۱

رضا ‌ـ‌رضایی‌زاده با کد ۱۲۴۵

آیت‌الله ‌ـ رضائی نودهی با کد ۱۲۴۶

یزدان – سپرده سیدانی با کد ۱۲۴۷

عباس – صفایی چرئی با کد ۱۲۴۹

محرمعلی ‌ـ‌ضیائی دفرازی با کد ۱۲۵۲

صابر – لطفی حاجی شیرکیا با کد ۱۲۵۷

حسین – مهربان کلشتری با کد ۱۲۶۱

محمد – میرزایی فتحکوهی با کد ۱۲۶۴

حوزه انتخابیه رودسر و املش

دانیال – احمدیار با کد ۱۲۱۴

ابراهیم – اسماعیلی لیما با کد ۱۲۱۵

صادق – اکبری با کد ۱۲۱۶

محمد – بنی مهدکیوانی با کد ۱۲۱۷

مصطفی – حاکمی‌فر با کد ۱۲۴۱

علی مرتضی – حسینیان با کد ۱۲۴۶

بهمن – رئیسی نافچی با کد ۱۲۴۸

محمدمهدی – رهبری‌املشی با کد ۱۲۴۹

اسد‌الله ‌ـ عباسی با کد ۱۲۵۶

محمد ـ علی جانی شوکی با کد ۱۲۵۷

رضا ـ غلامی چماقستانی با کد ۱۲۵۸

قاسم ـ فرج‌پورخاناپشتانی با کد ۱۲۵۹

جابر ـ لطفی پوریاسوری با کد ۱۲۶۷

مسعود – مجیدی با کد ۱۲۶۸

محمدصادق ـ محمدی با کد ۱۲۷۱

محمدحسین – میرزاآقائی چالکسرائی با کد ۱۲۷۴

محمدتقی – نجف‌زاده شوکی با کد ۱۲۷۵

حوزه انتخابیه صومعه‌سرا

شجاع ـ اسرارپوش پیرسرائی با کد ۱۲۱۴

سعید – اسلام دوست کلیدبری با کد ۱۲۱۵

سعید – باقری‌فرد با کد ۱۲۱۶

فرزام – پوررمضان رودپشت با کد ۱۲۱۷

معصومه – پورمحسن بلگوری با کد ۱۲۱۸

مهدی – پورمیرزا با کد ۱۲۱۹

مهرداد – پورنعمت نودهی با کد ۱۲۴۱

ابراهیم – حبیب‌زاده تنکابنی با کد ۱۲۴۲

حمید رضا ـ خصوصی‌ثانی با کد ۱۲۴۵

جواد – دل زنده داراباتری با کد ۱۲۴۶

سیدکاظم – دلخوش اباتری با کد ۱۲۴۷

سعید – رحمت زاده پشتیری با کد ۱۲۴۸

علیرضا – طالبی کلیدبری با کد ۱۲۵۲

لیلا – غلامی دلیوند با کد ۱۲۵۴

داود – نعمتی ضیابری با کد ۱۲۵۶

حوزه انتخابیه تالش و رضوانشهر و ماسال

مصلحت – آفتابی خطبه‌سرا با کد ۱۲۱۴

سیدمحمد – اسحاقی کلوری با کد ۱۲۱۵

عزیز – پورعزیزی بالاده با کد ۱۲۴۱

علی – حسینی خطبه‌سرا با کد ۱۲۴۶

علی ـ‌خندستانی با کد ۱۲۴۷

احسن‌الله – رادمهر با کد ۱۲۴۹

موسی – سعادتی‌طولارود با کد ۱۲۵۴

محمود ـ شکری با کد ۱۲۵۸

شهرام – شیرعلی‌نیا با کد ۱۲۶۱

علی‌ـ عباسی خطبه‌سرا با کد ۱۲۶۴

هومن – لطیفی با کد ۱۲۶۷

فاطمه – نعمت‌جو با کد ۱۲۷۱

حسین – نیرومندسیاهمرد با کد ۱۲۷۲

منصور – یوسفی جولندان با کد ۱۲۷۴

حوزه انتخابیه فومن و شفت

ناصر ـ اشرافی با کد ۱۲۱۴

محمدمهدی – افتخاری با کد ۱۲۱۵

خلیل ـ بهروزی‌فر با کد ۱۲۱۷

رسول – جماعتی با کد ۱۲۱۹

امیر – خوش کارسرابستانی با کد ۱۲۴۵

صادق ـ رمضانی گل افزانیبا کد ۱۲۴۷

اردشیر ـ روحی ماسوله با کد ۱۲۴۸

سامره – عاشوری چیرانی با کد ۱۲۵۲

ناصر – عاشوری قلعه رودخانی با کد ۱۲۵۴

سیدتقی – موسویان شالده با کد ۱۲۵۶

کیوان – میرزائی فشالمی با کد ۱۲۵۷

حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل

 آرمین ـ آقاجان‌پور با کد ۱۲۱۴

محمد – امیری‌میکال با کد ۱۲۱۷

جهانگیر ـ حسن‌زاده با کد ۱۲۴۶

سیدمسعود – حسینی با کد ۱۲۴۷

نقی – حیدردوست با کد ۱۲۴۹

معصومه – حیدری با کد ۱۲۵۱

نعمت‌الله – علیجانی با کد ۱۲۶۵

رسول – فرخی‌میکال با کد ۱۲۶۸

علی ـ محرر با کد ۱۲۷۴

ایرج – ندیمی با کد ۱۲۷۸

ذبیح – نیک فر لیالستانی با کد ۱۲۸۲

مجتبی – یوسفی نژادمقدم کیاسرائی با کد ۱۲۸۵

حوزه انتخابیه لنگرود

محمد اسماعیل ـ احمدی سلوش با کد ۱۲۱۴

حسن ـ اخگری با کد ۱۲۱۶

احمد – اسماعیلی با کد ۱۲۱۸

مهرداد ـ امین لیلی با کد ۱۲۱۹

مهرداد – بائوج لاهوتی با کد ۱۲۴۱

محمد ـ پوررضا با کد ۱۲۴۲

سیدگل آقا ـ پورعباس کیائی ـ۱۲۴۵

محمود – دهگان با کد ۱۲۴۸

حمید – رمضان پوردریاسری با کد ۱۲۵۱

معصومه – شعبانی گورندانی با کد ۱۲۵۷

عبدالرضا – شفائی با کد ۱۲۵۸

یوسف – فلاحیان با کد ۱۲۶۱

پرویز – محمدنژادقاضی محله با کد ۱۲۶۴

مجید – مطلبی با کد ۱۲۶۵

میثم – موسی‌پور با کد ۱۲۶۷

علی – نقی نژاددیوشلی با کد ۱۲۶۹

نرجس – نوبهاری لنگرودی با کد ۱۲۷۱

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار