بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه مرغ در گیلان تولید شد

بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه مرغ در گیلان تولید شد

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به افزایش ۸ درصدی تولید مرغ در مقایسه با سال گذشته در این استان از تولید بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه مرغ از ابتدای امسال خبر داد.