بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی گیلان در سال ۱۴۰۱، استان را متحول می‌کند

بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی گیلان در سال ۱۴۰۱، استان را متحول می‌کند

استاندار گیلان بر اجرای برنامه‌های جهادی برای تحقق رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: گیلان در سال جاری بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که میتواند جایگاه استان را متحول کند، پس نیاز است از تمامی ظرفیت ها برای تحقق رشد اقتصادی استفاده شود.