“سرای تجاری ایرانیان در آستراخان” به شخص رئیس سابق اتاق بازرگانی گیلان واگذار شده است؟!

“سرای تجاری ایرانیان در آستراخان” به شخص رئیس سابق اتاق بازرگانی گیلان واگذار شده است؟!

مالکیت، هزینه کرد و دستمزدهای مربوط با سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه، برخی از موارد مورد مطالبه و ابهام تجار است که می‌طلبد نهادهای نظارتی با بررسی و ورود قانونی، مسیر بهره‌مندی حقیقی بازرگانان ایرانی از این ظرفیت کلیدی را هموار سازند.

رفتن به نوار ابزار