مصلحت یا بدعت؟ وضع قاعده بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها توسط هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

مصلحت یا بدعت؟ وضع قاعده بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها توسط هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در مصاحبه ای با جام جم که به عنوان یکی از ستون های ثابت صفحه اصلی سایت دیوان همواره قابل مشاهده عمومی است جمله ای تاریخی بنا به تکالیف ذاتی و شئون قضایی حاکم بر آن بیان داشتند.

تکلیف شهروندان و ضابطین قضایی با کسانی که نمی خواهند بازنشسته شوند!

تکلیف شهروندان و ضابطین قضایی با کسانی که نمی خواهند بازنشسته شوند!

دل کندن از میز ریاست، امروزه بدل به یکی از دغدغه های مدیران بازنشسته شده است. شاید اگر حکمی در قانون یا شرع مبنی بر موروثی بودن میز و صندلی مدیریت بود، روسا و مدیران در اجرای این مُر قانونی ذره ای تردید و تفسیر و تعبیر به خود راه نمی دادند

رفتن به نوار ابزار