سپاه مرکزی رشت به مقابله با احتکار کالا آمد

سپاه مرکزی رشت به مقابله با احتکار کالا آمد

به گفته فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در راستای مبارزه با احتکار کالا نیز نظارت‌های لازم توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت انجام گرفته و افراد محتکر پس از شناسایی به دادگستری معرفی می‌شوند.

رفتن به نوار ابزار