ضربه سنگین قرنطینه بر پیکر اصناف/ سماورهایی که جوش نمی زنند

ضربه سنگین قرنطینه بر پیکر اصناف/ سماورهایی که جوش نمی زنند

به نظر می رسد علی رغم اعلام قرنطینه ۱۰ روزه در پی پیک چهارم کرونا و تعطیلی مشاغل به جز گروه یک، بسیاری از مردم رفتار ساده انگارانه در برابر کرونا دارند و این تعطیلی فقط به مثابه یک ضربه سنگین اقتصادی بر پیکر شاغلین اصناف است.

رفتن به نوار ابزار