دولت چگونگی باز پرداخت منابع حذف ارز دولتی را مشخص کند

دولت چگونگی باز پرداخت منابع حذف ارز دولتی را مشخص کند

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای با اشاره به برنامه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آزادسازی ارز دولتی، یکی از اهداف مجلس شورای اسلامی برای کنترل نرخ تورم در کشور است، گفت: باید دولت چگونگی باز پرداخت منابع در خصوص حذف ارز دولتی را مشخص کند.