اخبار اصلی

لزوم تقویت روابط تجاری ایران و آفریقای جنوبی
سفیر آفریقای جنوبی در ایران مطرح کرد؛

لزوم تقویت روابط تجاری ایران و آفریقای جنوبی

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط تجاری میان ایران و این کشور گفت: آفریقای جنوبی آماده همکاری در بخش کشاورزی گیلان است.

گالری

سیاسی