حال رشت خوب نیست زیرا دچار خطاهای راهبردی شدیم/ می‌توانستیم یک شورای موفق داشته باشیم
رئیس شورای شهرستان رشت:

حال رشت خوب نیست زیرا دچار خطاهای راهبردی شدیم/ می‌توانستیم یک شورای موفق داشته باشیم

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت گفت: رشت وضعیت مناسبی ندارد و حال این شهر خوب نیست چون در حوزه مدیریت شهری ما در شورا و شهرداری دچار یکسری خطاهای راهبردی شدیم در حالی که می‌توانستیم یک شورای موفق در رشت و شهری توانمند داشته باشیم.

اخبار اصلی

حال رشت خوب نیست زیرا دچار خطاهای راهبردی شدیم/ می‌توانستیم یک شورای موفق داشته باشیم
رئیس شورای شهرستان رشت:

حال رشت خوب نیست زیرا دچار خطاهای راهبردی شدیم/ می‌توانستیم یک شورای موفق داشته باشیم

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت گفت: رشت وضعیت مناسبی ندارد و حال این شهر خوب نیست چون در حوزه مدیریت شهری ما در شورا و شهرداری دچار یکسری خطاهای راهبردی شدیم در حالی که می‌توانستیم یک شورای موفق در رشت و شهری توانمند داشته باشیم.

درآمد ۱۵ میلیاردی عشایر گیلان از برداشت گیاهان دارویی
رئیس اداره امور عشایر گیلان عنوان کرد

درآمد ۱۵ میلیاردی عشایر گیلان از برداشت گیاهان دارویی

رئیس اداره امور عشایر گیلان با بیان اینکه زنان عشایر گیلان نقش موثری در تولید گیاهان دارویی دارند، گفت: امسال حدود ۱۵ میلیارد ریال درآمد از محل برداشت گیاهان دارویی نصیب عشایر استان شده است.

گالری

سیاسی