تصویب افزایش ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی

تصویب افزایش ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از ۳۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر رشت مشغول به خدمات رسانی هستند گفت: اخیراً مصوبه‌ای در شورای شهر رشت پیرامون خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید ناوگان اتوبوسرانی به تصویب رسید.

رفتن به نوار ابزار