شورای پنجم استقلال فکری نداشت و ضعیف ترین شورا بود/ عوامل بیرونی در انتخاب برخی شهرداران نقش داشت/ تا سرمایه‌گذار می‌آید عده ای اول سهم خودشان را طلب می‌کنند!

شورای پنجم استقلال فکری نداشت و ضعیف ترین شورا بود/ عوامل بیرونی در انتخاب برخی شهرداران نقش داشت/ تا سرمایه‌گذار می‌آید عده ای اول سهم خودشان را طلب می‌کنند!

نقی هدایتی گفت: میتوانم به جرات قسم بخورم که در آوردن برخی شهرداران افراد بیرونی نقش کلیدی و زیادی داشتند در برداشتن هم همینطور بود.

رفتن به نوار ابزار