برخورد قضایی با عاملان و مسؤولان برداشت غیرمجاز از معادن روستای کلفت فومن

برخورد قضایی با عاملان و مسؤولان برداشت غیرمجاز از معادن روستای کلفت فومن

به گفته معاون پیشگیری و وقوع از جرم دادگستری گیلان، افرادی که در خصوص تخریب و برداشت غیرمجاز از معادن روستای کلفت فومن ترک فعل کنند و نظارتی بر عملکرد نداشته باشند قطعاً دادستان‌های در سطح شهرستان‌های گیلان برخورد قانونی خواهند کرد.

رفتن به نوار ابزار