نیروهای شرکتی راهداری گیلان در مقابل استانداری تجمع کردند+ تصاویر

نیروهای شرکتی راهداری گیلان در مقابل استانداری تجمع کردند+ تصاویر

جمعی از نیروهای شرکتی راهداری گیلان در اعتراض به تعدیل نیرو در این سازمان از صبح امروز در مقابل ساختمان استانداری گیلان تجمع کرده اند. به گفته یکی از تجمع کنندگان، راهداری گیلان قراداد حدود ۷۰ نفر از نیروهای شرکتی خود را تمدید نکرده است.