توزیع تخم نوغان در گیلان آغاز شد

توزیع تخم نوغان در گیلان آغاز شد

رئیس اداره نوغانداری گیلان از آغاز نخستین مرحله از توزیع تخم نوغان تفریخ شده در گیلان از امروز خبر داد و گفت: در این مرحله ۲ هزار و ۷۲۰ جعبه تخم نوغان تفریخ شده بین نوغانداران متقاضی توزیع می‌شود.