چرا هیچ عضو شورایی درخصوص طمع مدیران شهرداری به بیت المال فریادی نمی‌زند؟!/ جای خالی باقری خطیبانی در شورای پنجم!

چرا هیچ عضو شورایی درخصوص طمع مدیران شهرداری به بیت المال فریادی نمی‌زند؟!/ جای خالی باقری خطیبانی در شورای پنجم!

آیا عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و پرسنل هیچ تاثیری بر احوال آنان نمی گذارد؟! آیا این اعضای شورا کم کاری برخی مدیران و فساد مالی آنان را نمی بینند؟ یا به هر دلیلی! ناچار به سکوت شده اند؟!

رفتن به نوار ابزار