جمهوری اسلامی توان انتقام گیری از خون حاج قاسم و شهید فخری زاده را ندارد؟/ درس مهم طراحان ترور به برخی دوستان داخلی چیست؟ +جزئیات و تصاویر

جمهوری اسلامی توان انتقام گیری از خون حاج قاسم و شهید فخری زاده را ندارد؟/ درس مهم طراحان ترور به برخی دوستان داخلی چیست؟ +جزئیات و تصاویر

در یک زد و خورد تمام عیار با ابرقدرت های مستکبر جهان که دوران افول‌شان را سپری می کنند، نباید یک توفیق آنها در به شهادت رساندن دانشمند هسته‌ای ما به اختلال دستگاه محاسباتی و نادیده گرفتن دستاوردهای راهبردی منجر شود.

رفتن به نوار ابزار