مطالبه گری صحیح تنها راهکار حل معضلات سیاسی اجتماعی/ ضرورت بهره گیری از نخبگان حوزه و دانشگاه

مطالبه گری صحیح تنها راهکار حل معضلات سیاسی اجتماعی/ ضرورت بهره گیری از نخبگان حوزه و دانشگاه

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه حل مسائل و آسیب های اجتماعی با حضور نخبگان بررسی و چاره اندیشی می شود گفت : مطالبه گری حل آسیب های اجتماعی از مهمترین اهدافی است که دنبال می شود.