کسی از مشکلات خبرنگاران حرف نمی‌زند؟!

کسی از مشکلات خبرنگاران حرف نمی‌زند؟!

خبرنگاران از معدود قشرهای جامعه هستند که ابزاری قدرتمند همچون قلم و رسانه را تحت اختیار دارند ولی همیشه مطالبات مردمی، پیگیری و انعکاس رویدادها و عملکردهای مسؤولان را بر خود ترجیح می‌دهند اما باز هم به چشم یک مجرم دیده می‌شوند.

رفتن به نوار ابزار