حوزه بهداشت و درمان برای شتابگیری نیازمند چیست؟

حوزه بهداشت و درمان برای شتابگیری نیازمند چیست؟

مرور کلی از وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان که متولی تأمین و اعتلای سلامت در جامعه هست نشان از بالندگی در بخش بهداشت و درمان می‌دهد که برای شتابگیری در مسیر ترقی و موفقیت نیازمند تلاش و ممارست بیش‌ازپیش است.

رفتن به نوار ابزار