ارتقای امکانات و تجهیزات مرزی شرق کشور با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار / جلوگیری از ورود ۶۸ تن مواد مخدر به داخل کشور

ارتقای امکانات و تجهیزات مرزی شرق کشور با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار / جلوگیری از ورود ۶۸ تن مواد مخدر به داخل کشور

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: بر اساس برآورده‌های اولیه جهت کامل شدن انسداد و کنترل مرزهای شرق کشور به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان داریم تا بتوان تمام امکانات و تجهیزات مرزی را ارتقا داد.

رفتن به نوار ابزار