پلمب داروخانه ای در رشت به دلیل فروش داروی قاچاق

پلمب داروخانه ای در رشت به دلیل فروش داروی قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه پس از بازرسی از یک داروخانه مقادیری داروی قاچاق کشف شد، گفت: این داروخانه متخلف به دستور رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی پلمب و برای این داروخانه متخلف پرونده تشکیل شد.