پیگیر رفع مشکلات خانواده شفتی هستیم

پیگیر رفع مشکلات خانواده شفتی هستیم

مدیر کل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه پیگیر رفع مشکلات خانواده شفتی هستیم، گفت: عدم صدور پروانه برای ساخت مسکن در حال حاضر مهم ترین مشکل است.

رفتن به نوار ابزار