سخنان مرعشی در رشت توهین آمیز بود/ کسی که بازداشتی فتنه ۸۸ بوده نباید طلبکارانه سخن بگوید/ مشکلات اقتصادی مردم محصول تفکر هاشمی است

سخنان مرعشی در رشت توهین آمیز بود/ کسی که بازداشتی فتنه ۸۸ بوده نباید طلبکارانه سخن بگوید/ مشکلات اقتصادی مردم محصول تفکر هاشمی است

چه شده که حامیان فتنه را برای فتنه گری دعوت می کنند و همه ی امکانات دولتی را در اختیارشان می گذارند و بعضی ها را با هزینه ی دولت و جیب ملت با هواپیما می آورند که خود مهمان ها این موارد را می گویند.

رفتن به نوار ابزار