پاسخهای جالب عضو هیات علمی دانشگاه گیلان به سخنان جنجالی روحانی

پاسخهای جالب عضو هیات علمی دانشگاه گیلان به سخنان جنجالی روحانی

آقای روحانی انتخاب زبان انحصاری انگلیسی در هند را در اشتغال ایشان مفید دانستند، ولی رهبری عزیز میفرمایند چرا وقتی یک کشوری امکان و مجوزی برای آموزش و نشر فرهنگ و زبان ما فراهم نمیکند، ما باید تمام نظام آموزش مان را آن هم از جیب دولت و خانواده، به توسعه انحصاری همان یک زبان خاص و به ناگزیر فرهنگش، معطوف کنیم؟!

رفتن به نوار ابزار