تمرکز بودجه باید بر اساس اولویت‌ها باشد/ بسیاری از پروژه ها ضروری نیست/ استیضاح شهرداران، اهرمی برای گرفتن باج از مدیران بود/ حاج محمدی اصلا نمی‌دانست شهرداری چیست

تمرکز بودجه باید بر اساس اولویت‌ها باشد/ بسیاری از پروژه ها ضروری نیست/ استیضاح شهرداران، اهرمی برای گرفتن باج از مدیران بود/ حاج محمدی اصلا نمی‌دانست شهرداری چیست

رضا عاشری گفت: باید اول نیاز های شهری را از صفر تا صد اولویت بندی کنید بدانید نیاز های شهری شما چیست توان مالی شما نیست که بیایید همه این ها را باهم انجام بدهید.

رفتن به نوار ابزار