حمایت از کارآفرینی بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتی/ رونق اقتصادی گیلان با تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه

حمایت از کارآفرینی بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتی/ رونق اقتصادی گیلان با تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه

کارشناسان اقتصادی معتقدند با حمایت از جوانان مستعد و کارآفرینی بسترهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور فراهم می‌شود و تنها با تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، رونق اقتصادی به استانی مانند گیلان باز خواهد گشت.

رفتن به نوار ابزار