سهم گردشگران به سرانه آرد گیلان اضافه شود

سهم گردشگران به سرانه آرد گیلان اضافه شود

رئیس کل دادگستری گیلان، با بیان اینکه دولت در تامین آرد مورد نیاز استان ها مشکلی ندارد و از ذخایر مناسبی برخوردار است اظهار کرد: با توجه به مسافر پذیر بودن استان گیلان باید سرانه آرد استان به طور جداگانه دیده و سهم گردشگران و مسافران نیز می بایست به سرانه استان اضافه شود.

رفتن به نوار ابزار