بستر تحقق جنگ روایت ها در فضای مجازی است

بستر تحقق جنگ روایت ها در فضای مجازی است

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه امروز بستر تحقق جنگ روایت ها در فضای مجازی است، گفت: همه برنامه ها و فعالیت ها باید پیوست فضای مجازی داشته باشد.

رفتن به نوار ابزار