نسل جوان ایران بصیر و هوشیار است

نسل جوان ایران بصیر و هوشیار است

پژوهشگر تاریخ اسلام با بیان اینکه نسل جدید همچون نسل قبل بصیر و هوشیار است، گفت: خواسته ملت ایران برخورد قاطع، قانونی و انقلابی با عوامل نفوذ و اغتشاشگران است.

۱۳ آبان نشان از اقتدار ملت ایران در رویارویی با خواسته‌های دنیای استکبار است

۱۳ آبان نشان از اقتدار ملت ایران در رویارویی با خواسته‌های دنیای استکبار است

احمدی مقاومت و ایستادگی ملت قهرمان پرور ایران رمز افول سلطه استکبار آمریکا دانست و گفت: ۱۳ آبان اقتدار ملت ایران در رویارویی با خواسته‌های دنیای استکبار و مقابله عینی و عملی با سلطه‌گری و قدرت نمایی در برابر توطئه ها است.

رفتن به نوار ابزار