​شرح دلبری از مدرسه تا جنگ

​شرح دلبری از مدرسه تا جنگ

هادی احمدی و چند نفر دیگر از اهالی روستای قاسم‌آباد با هم رفیق بودند و با هم به مدرسه می‌رفتند شرح دلبری از مدرسه تا جنگ قصه رفاقت‌هایی است که در نهایت به شهادت ختم شد.