عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ثبت جهانی ماسوله/ فرصتی که نباید از دست برود

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ثبت جهانی ماسوله/ فرصتی که نباید از دست برود

جهانی از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ثبت جهانی ماسوله انتقاد کرد و گفت: ادارات برق، مخابرات، آموزش و پرورش از جمله دستگاههایی هستند که انتظار داریم کمک بیشتری به ما در ثبت جهانی ماسوله انجام دهند وگرنه این فرصت برای کشور از دست می‌رود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد/ مصوبه این شورا موجب نگرانی هزاران داوطلب شده است

شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد/ مصوبه این شورا موجب نگرانی هزاران داوطلب شده است

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: بر اساس رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود در قوانین را ندارد، مصوبه این شورا موجب نگرانی هزاران داوطلب شده است.