اعمال فشار به رسانه‌ها از سوی برخی مدیران اجرایی گیلان؛ «مدعی‌العموم» ورود کند

اعمال فشار به رسانه‌ها از سوی برخی مدیران اجرایی گیلان؛ «مدعی‌العموم» ورود کند

رئیس مجمع عالی بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه برخی مدیران اجرایی درصدد ایجاد فشار به رسانه‌ها برای حذف انتقاد از عملکرد خود هستند گفت: از دادستان انقلابی مرکز استان درخواست می‌کنم به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع رسیدگی کند.