اعضای شورا بر اساس بلوغ فکری خود، دکتر نصرتی را انتخاب کردند/ هر منتقدی اگر جای ما بود، به نصرتی رای می داد!

اعضای شورا بر اساس بلوغ فکری خود، دکتر نصرتی را انتخاب کردند/ هر منتقدی اگر جای ما بود، به نصرتی رای می داد!

اعضای شورای اسلامی شهر رشت ازهرسه جریان موجود و برای اولین بار و بدون هماهنگی قبلی وبراساس بلوغ فکری به اتفاق آرا جهت توسعه شهر رشت آقای دکترنصرتی رابه عنوان شهردار رشت انتخاب کردند.

نجفی آن فرد چهار سال پیش نیست/ امیدواریم استاندار گیلان در این دولت وزیر شوند زیرا سرمایه استان هستند

نجفی آن فرد چهار سال پیش نیست/ امیدواریم استاندار گیلان در این دولت وزیر شوند زیرا سرمایه استان هستند

منتخب شورای پنجم در خصوص تغییرات مدیران در استان گفت: من اعتقاد دارم که آقای نجفی استاندار گیلان قطعا آن فرد چهار سال پیش نیست و به مسایل اقتصادی، سیاسی، عمرانی فرهنگی و منابع انسانی شناخت دارند و به نظر من در این دولت، امیدواریم که ایشان وزیر شوند چون به عنوان سرمایه استان گیلان هستند و ما حامی ایشان هستیم.

رفتن به نوار ابزار