دلواپسی برای داماش با طعم انتخابات!

دلواپسی برای داماش با طعم انتخابات!

یک سوال! اگر قسمتی از وقتی را که برای انتقال پرونده دکتری خود به یکی از دانشگاه ها و یا شکایت از رسانه ها اختصاص دادید، به حل مشکلات داماش اختصاص می دادید، امروز اوضاع این تیم بهتر از این نبود؟

آن هایی که امروز ادعا می کنند قلب شان برای داماش می تپد، خود سند واگذاری این تیم را امضا کردند!

آن هایی که امروز ادعا می کنند قلب شان برای داماش می تپد، خود سند واگذاری این تیم را امضا کردند!

شاید پرداختن به موضوع مشکلات مالی شهرداری که قرار است از این به بعد به نوعی هزینه های داماش را تامین کند، چندان به مذاق هواداران داماش خوش نیاید اما واقعیت اینست که خطر درآمدن از چاله و افتادن در چاه این تیم پرطرفدار را به شدت تهدید می کند!

رفتن به نوار ابزار