بازار شب عید تحت رصد جدی گشت های نظارتی

بازار شب عید تحت رصد جدی گشت های نظارتی

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه در ایام نوروز گشت های نظارتی شبانه روز بازار را رصد می کنند،گفت:با توجه به اینکه حجم زیادی از گردشگران وارد بازار می شوند لذا با متخلفان بدون هیچ اغماضی برخورد می شود.