نظارت بر بازار با قوت تداوم دارد

نظارت بر بازار با قوت تداوم دارد

مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان گیلان با تصریح اینکه کمبودها و نوسانات قیمت ها در بازار را رصد می کنیم، تاکید کرد: نظارت بر بازار با قوت، تداوم دارد.

شهردار آستانه تحرک دوره قبل را نداشت|طرح سوال از رئیس جمهور کار ارزشمندی بود

شهردار آستانه تحرک دوره قبل را نداشت|طرح سوال از رئیس جمهور کار ارزشمندی بود

ساجدی با اشاره به عدم تفاهم میان شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آستانه‌اشرفیه در دوره جدید خاطرنشان کرد: از اوایل دوره شورا جدید زمزمه برداشتن شهردار وجود داشت و علیرغم تلاش‌های فراوان فرماندار و بنده تفاهم خوبی میان اعضا شورا و شهردار به وجود نیامد.