توهینی به مردم انزلی نکردم

توهینی به مردم انزلی نکردم

سرمربی تیم بادران تهران با بیان اینکه در نیمه دوم بازی برتری را ارایه کردیم گفت: بازیکنان ملوان چندین موقعیت را از روی خط دروازه بیرون کشیدند.