توجه بیشتری به پارک های علم و فناوری و مراکز دانش بنیان گیلان شود/ هر قدر می توانید برای جوانان خلاق سرمایه گذاری کنید

توجه بیشتری به پارک های علم و فناوری و مراکز دانش بنیان گیلان شود/ هر قدر می توانید برای جوانان خلاق سرمایه گذاری کنید

نماینده ولی فقیه در گیلان نداشتن مکان مناسب را یکی از مشکلات جوانان خلاق و مبتکر در استان عنوان کرد و گفت: گیلان نیازمند توجه ویژه و بیشتر به پارک های علم و فناوری و مراکز دانش بنیان است.