اگر دو کار بزرگ‌ در گیلان‌ انجام دهیم بهتر از نصب عکس شهدا بر روی تیر چراغ‌برق است/ مسئولان از مسکو و فرانسه یاد بگیرند!

اگر دو کار بزرگ‌ در گیلان‌ انجام دهیم بهتر از نصب عکس شهدا بر روی تیر چراغ‌برق است/ مسئولان از مسکو و فرانسه یاد بگیرند!

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گیلان، گفت: کار‌ ماندگار برای شهدا همانی است که در مسکو و فرانسه بسیار عمیق‌تر کار و برنامه‌ریزی شده است و نصب عکس شهدا بر روی دیوار کاری ماندگار نیست.