«همگرایی» حلقه مفقوده نیروهای انقلاب در تعرفه مدیران فرهیخته گیلانی به کابینه رئیسی

«همگرایی» حلقه مفقوده نیروهای انقلاب در تعرفه مدیران فرهیخته گیلانی به کابینه رئیسی

علیرغم منابع انسانی نخبه متخصص و متعهد در گیلان و معرفی تعدادی از آن‌ها به کمیته انتصابات وزرا و کابینه دولت توسط ستاد شورای هماهنگی آِت الله رئیسی در گیلان، به نظر می‌رسد دلیل خالی بودن کابینه دولت سیزدهم از مدیران نخبه گیلانی، فقدان همگرایی لازم بین نیروهای اثربخش انقلابی در معرفی گزینه‌های پیشنهادی باشد.

​عزم جدی مجلس و دولت برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

​عزم جدی مجلس و دولت برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

​کوچکی‌نژاد با اعلام اینکه مجلس و دولت در مورد اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید ویژه دارند گفت: ما طبق قانون و در جهت همسان‌سازی و برقراری عدالت تاکید کردیم که میزان پرداختی به بازنشستگان ۹۰ درصد شاغلین باشد.

ماجرای یک روز غیرعادی زندگی…

ماجرای یک روز غیرعادی زندگی…

وقتی وارد اتاق قرنطینه شدم بیماران حاضر در آن اتاق با خنده گفتند یا به حرف ما گوش می‌دهی یا همه باهم ماسکت را برمی‌داریم و کاری می‌کنیم کرونا بگیری.