تداوم فرهنگ دفاع مقدس تضمین کننده حیات انقلاب و ایران است

تداوم فرهنگ دفاع مقدس تضمین کننده حیات انقلاب و ایران است

به گزارش گیلانستان، فیروز فاضلی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اداره کل ارشاد گیلان با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ دفاع، اظهار کرد: امنیت باید بیمه شود و این کار با تداوم بخشیدن به یک فرهنگ محقق خواهد شد. مدیرکل ارشاد گیلان با اشاره به اینکه برگزاری مراسم بزرگداشت، پاسداشت و