کاهش مصرف برق در کشور / تابستان ۹۵ گرم‌تر خواهد بود

کاهش مصرف برق در کشور / تابستان ۹۵ گرم‌تر خواهد بود

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: امسال پیک مصرف برق سراسر کشور ۵۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ارزیابی شده‌بود که با اقدام‌های صورت‌گرفته و ارائه آموزش به مشترکان برق خانگی، تجاری و صنعتی به ۵۰ هزار مگاوات رسیده‌است.