گام سوم کاهش تعهدات برجامی عامل ایستادگی اروپا مقابل امریکا

گام سوم کاهش تعهدات برجامی عامل ایستادگی اروپا مقابل امریکا

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه شفافیت مالی مسؤولین کشوری اصل ۴۹ قانون اساسی است، گفت: اجرایی شدن گام سوم خروج از برجام پیام بزرگی به کشورهای غربی داشته و باعث ایستادگی اروپا در برابر آمریکا شد.