اوباما درباره «امت اسلام» خطایی کند آمریکا حمام خون می‌شود/ ایران در حمایت از دوستانش در آفریقا غفلت کرده است

اوباما درباره «امت اسلام» خطایی کند آمریکا حمام خون می‌شود/ ایران در حمایت از دوستانش در آفریقا غفلت کرده است

دولت آمریکا بسیار مراقب “امت اسلام” است، اما نمی‌توانند با “لوئیس فراخان” رئیس این جنبش کاری بکنند؛ اگر کاخ سفید کوچک‌ترین خطایی بکند، آمریکا ممکن است به حمام خون تبدیل شود.