به استاندار گیلان برای کاهش ۵ تا ۶ درصدی نرخ بیکاری تبریک میگویم

به استاندار گیلان برای کاهش ۵ تا ۶ درصدی نرخ بیکاری تبریک میگویم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تبریک به استاندار گیلان و مدیران اجرائی استان در کاهش ۵ تا ۶ درصدی نرخ بیکاری استان گیلان تاکنون گفت: آمارهای ارائه شده از وضعیت بهبود اشتغال در گیلان در دولت تدبیر و امید نشان از اقدامات موثر شکل گرفته در این استان است.