جعفرزاده در سال 95: انتصاب این آقای مازندرانی در گیلان یعنی اعلام جنگ ما با هلال احمر/ سال 96: عملکرد خوب هلال احمر گیلان باعث همراهی بیشتر نمایندگان شد!!

جعفرزاده در سال 95: انتصاب این آقای مازندرانی در گیلان یعنی اعلام جنگ ما با هلال احمر/ سال 96: عملکرد خوب هلال احمر گیلان باعث همراهی بیشتر نمایندگان شد!!

من از استاندار تقاضا می کنم که مانع این تودیع و معارفه بشود و این جلسه برگزار نشود و اگر این جلسه برگزار شود اعلام جنگ نمایندگان گیلان و هلال احمرخواهد بود.