درخشش شهرداری رشت در ساخت المان میادین؛ البته روی بنر و داربست!/ بعد از میدان‌ گیل، این‌بار میدان امام حسین(ع)!+ تصاویر

درخشش شهرداری رشت در ساخت المان میادین؛ البته روی بنر و داربست!/ بعد از میدان‌ گیل، این‌بار میدان امام حسین(ع)!+ تصاویر

اگر شهرداری در خود توانایی به اتمام رساندن چنین پروژه‌های معمولی را نمی‌بیند، کسی اجبارشان نکرده که حتما تاریخ‌گذاری کنند؛ پس این نوع بازی با احساسات مردم اصلا قابل توجیه نیست.

سرگردانی رانندگان استیجاری شهرداری رشت / نامه کمیسیون حل اختلاف کجاست؟

سرگردانی رانندگان استیجاری شهرداری رشت / نامه کمیسیون حل اختلاف کجاست؟

همچون سال‌های دیگر رانندگان استیجاری شهرداری رشت منتظر رقم خوردن این اتفاق بودند اما متأسفانه به دلیل امتناع نورچشمی‌ها از امضای قرارداد، سرگردانی و دغدغه دیگری برای رانندگان استیجاری شهرداری رشت رقم خورده است.