نگاهی به زندگی سراسر عشق شهید بیگلو/ از آموزش ۲۶ هزار بسیجی تا رفتن به جبهه ۲۷ روز پس از ازدواج

نگاهی به زندگی سراسر عشق شهید بیگلو/ از آموزش ۲۶ هزار بسیجی تا رفتن به جبهه ۲۷ روز پس از ازدواج

سردار شهید “هرمز محمدبیگلو” فرمانده پادگان آموزشی شمال کشور بود که بیش از ۲۶ هزار نفر را برای حضور در جنگ تحمیلی به تنهایی آموزش داد. نویدشاهدگیلان به مناسبت سالگرد این شهید بزرگوار، گذری بر زندگی وی داشته است که در ادامه می‌خوانید.

گیل لند؛ تجربه ای تلخ یا آینده ای روشن

گیل لند؛ تجربه ای تلخ یا آینده ای روشن

حواشی پروژه ۱۵۰۰ میلیاردتومانی گیل لند برای پیشانی مرکز گیلان منجر به استیضاح شهردار رشت شد. پروژه ایی که یا منجر به آینده ای روشن برای رشت می شود و یا تجربه تلخی را برای حاج محمدی رقم می زند.