برگزاری پویش «لبخند رضایت» برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در گیلان؛ برخی هنوز به شبکه شاد دسترسی ندارند

برگزاری پویش «لبخند رضایت» برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در گیلان؛ برخی هنوز به شبکه شاد دسترسی ندارند

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان گیلان با بیان اینکه پویش لبخند رضایت برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در گیلان برگزار می‌شود گفت: حل مشکل عدم دسترسی دانش‌آموزان به شبکه شاد ضروری است.

تولید روزانه ۸۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی در گیلان؛ تولید ماسک در استان افزایش می‌یابد

تولید روزانه ۸۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی در گیلان؛ تولید ماسک در استان افزایش می‌یابد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه روزانه ۸ هزار لیتر مواد ضدعفونی در استان تولید می‌شود گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده با راه‌اندازی واحدهای جدید، تولید ماسک در گیلان افزایش پیدا می‌کند.